11 Läxhjälp

Välfärd & ideologier

2019-05-04 17:05 #0 av: tildakz01

Hej! På samhällen håller vi just nu på att skriva om ideologier och välfärdsmodeller. Jag behöver hjälp och era tankar om vilken välfärdsmodell ni tror följande personer skulle välja och varför inte de andra:
(liberala/socialdemokratiska/konservativa) 

- 20 årig student

- Sjuksköterska i medelålder. 

- En tiggare i Malmö. 

- En direktör för ett medelstort företag. 

- En pensionär som bor på landet. 

- En flykting från en annan del av världen.

Tänker att t.ex en student skulle valt socialdemokratiska för gratis utbildning osv, men vill gärna höra hur ni tänker.

Anmäl
2019-05-04 18:29 #1 av: Novachan

Gör dina egna läxor

Anmäl
2019-05-04 18:48 #2 av: tildakz01

Det är inte en läxa utan en bit ur uppgiften/arbetet. Har suttit och skrivit om allt  i flera veckor men får inte till det sista som är detta, undrar bara hur ni tänker. Vill inte lämna in och vara helt ute och cykla då jag siktar på A. Kan inte fråga läraren heller då jag inte går i skolan på heltid. 

Anmäl
2019-05-05 19:39 #3 av: Novachan

Det är en del ur en läxa, som är meningen att du ska göra själv. Skriv de saker som berör den delen här så kan vi bedöma det och ge tips.

Ett tips, även om politik och partier inte är så simpelt, kan du börja tänka om du tror att de gynnas mest av vänster eller högerpolitik eller ev. "mitten".

Anmäl
2019-05-24 11:33 #4 av: tildakz01

De jag främst inte får ihop är tiggaren och flyktingen (bör inte deras motivering var rätt lik?), de skulle inte välja konservatismen iallafall.  Blir galen på denna uppgift, får liksom inte ihop något bra. 

Pensionär (hittar ingenting och får verkligen inte ihop en bra motivering) - När man är gammal är välfärden betydande och ”man kostar systemet”, eftersom man bl.a inte längre arbetar. Jag ser två möjliga välfärdsmodeller som gynnar personen på olika sätt, antningen den konservativa eller socialdemokrtiska välfärdsmodellen. Konservatismen gillar inte snabba förändringar och snabba förändringar gynnar inte heller landsbygden på samma sätt som städerna. Förändringarna leder istället till urbanisering av glesbygden/landsbygden. Landsbygden har varit en historisk tillgång sedan lång bak. Folk flyttar från landsbygden in till städerna. Förr i tiden bodde ytterst få i städer, nu bor större delen av befolkningen i städer. Urbaniseringen kan påverka livssituation på landsbygden och bidra till att de som bor på landsbygden tvingas att flytta in i städerna pga hunger, arbeten m.m. I detta fall är det en pensionär och inte en person som arbetar, men behöver ekonomiskt stöd i form av pension. Socialdemokratiska och liberala ser både positivt på urbaniseringen, bl.a. så menar liberalerna att det leder till fler utbildningar, arbeten, fördelar för företagandet och möjligheter för individerna. Däremot anser jag att socialismen hade kunnat gynna pensionären på ett sätt också, framförallt då inom just själva (socialdemokratiska) välfärdsmodellen. Genom pension, stöd och bidrag från staten. Partiet socialdemokraterna som vill ha en socialdemokratisk välfärd vill satsa på landsbygdens välfärd också, för att hela landet ska ha samma rätt till välfärd. De anser att pensionärer som har varit med och byggt upp samhället under sina år ska ha trygghet inom välfärden. Det ska vara en hållbar och jämställd pension.

Sjuksköterska - Jag tror det bästa för en sjuksköterska är den socialdemokratiska välfärdsmodellen. Den socialdemokratiska välfärdsmodellen vill bl.a. satsa på sjukhusen. De vill anställa flera sjuksköterskor, bidra till sjukvården m.m. För en tryggare välfärd. De vill att staten ska äga företag, framförallt sjukhusen. Det leder till att både medborgarna och arbetarna på sjukhuset får rättvis behandling. Arbetarna får likgiltig lön och medborgarna får samma möjlighet för vård.

Utifall att det är en kvinnlig sjuksköterska anser konservatismen att kvinnorna ska hållas bort från yrkesarbete och istället vara hemmafru, du hade alltså inte arbetet och därför orimligt för en kvinna som arbetar/vill arbeta som sjuksköterska att välja konservativ välfärd. (Vad anser liberalismen om sjuksköterskor/sjukhusen?)

Studerande -

Som studerande behöver man bidrag för att kunna finansiera sig. Eftersom personen enbart är 20 kommer antagligen han/hon direkt från gymnasiet och har ingen inkomst. Utifrån att man inte är född i en rik familj så har man inte speciellt mycket pengar när man studerar. Ifall det skulle varit liberal välfärdsmodell hade skolan kostat och det hade inte funnits stöd från staten. Den socialdemokratiska välfärdsmodellen vill ha höga skatter just för att staten/kommunen ska kunna betala för då bl.a. utbildning. (konservatismen: ??)

Direktör för företag: Jag tror främst att en direktör för ett medelstort företag skulle välja den liberala välfärdsmodellen. Den liberala välfärdsmodellen vill likställig för företagarna och säkra en trygghet för alla företag oavsett storlek. Marknaden är viktig för de liberala, de anser bl.a. att välfärden skapas av växande företag. Små och medelstora företag som får chans på marknaden och växer bidrar till fler livsmöjligheter till arbeten m.m.

Alltså gynnar det direktören eftersom företaget kommer ha en chans till utveckling. Vid socialdemokratisk välfärdsmodell ska företagen ägas av staten och inte privatpersoner, personen skulle då inte kunna vara direktör för företaget. Fler arbeten höjer ökar även i lång sikt skatteintäckterna för finansiering av välfärden, även fast skatterna hålls låga. Att skatterna är låga gynnar även direktören eftersom han/hon inte behöver skatta höga summor av vinsten. Det leder även till att han/hon kan anställa fler, företaget växer och inkomsterna ökar. En direktör för ett medelstort företag skulle jag tolka vara bland medelklassen, både de konservativa och liberala vill sänka skatter och står för äganderätten, konservatismen vill minska utgifterna för företagen. På det viset hade även konservativ välfärd varit ett alternativ. Liberalismen handlar dock äganderätten främst om konsumentionen, som gynnar företaget.

Anmäl
2019-05-24 11:48 #5 av: tildakz01

Möjligen en tiggare skulle gå åt det liberala hållet, sänkta skatter, mer arbetsmöjligheter osv. Socialismen anser att tiggare inte gynnar samhället eftersom de inte arbetar och finansierar välfärden osv, konservatismen vill att de rika och kloka ska ha makt (höga klassen), tiggare är underklass och det ser dåligt ut när de sitter på gatan och tigger. 


En flykting kanske socialdemokratiska välfärdsmodellen, de kommer i flykt från sitt land p.g.a. t.ex krig och från början möjligen haft det bra med arbete osv. Utbildning m.m. ska vara lika för alla och asylsökande ska ha möjlighet till utbildning och lära sig språket osv också, samt få bidrag från staten vilket är möjligt i den socialdemokratiska välfärden eftersom skatterna är högre. I den liberala är de sänkta och man får stå för försäkringar m.m själv, inte konservatismen av samma anledning som tiggare. Även att kyrkan är viktig för de konservativa och flyktingar kommer från andra länder med möjligen andra religioner och kulturer, de konservativa vill bestämma vad medborgarna ska tro med respekt mot gud osv. 

Anmäl
2019-06-17 13:17 #6 av: vallhund

Sicken smörja! Hur vore det att ta itu med dina fördomar?

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 
Anmäl