2017-12-06 16:36 #0 av: ak1895

Hej,

Jag har för avsikt att plugga djursjukskötareutbildningen på SLU inom en snar framtid och har då lite funderingar kring huruvida möjligheterna ser ut i fråga om att pausa sina studier då man läser ett program som detta, vilket värvar teori med praktik?
Erfarenheter?