2011-08-17 20:31 #0 av: [mysvensk]

Så länge du inte har ett otroligt minne i stil med Kim Peeks är att anteckna på lektionerna något av det viktigaste du kan göra för att få bra resultat!

Men hur gör man då? Skriver man bara ner allt läraren/föreläsaren säger?

Nej det gör man inte. Om man är riktigt snabb hinner man skriva ner allt men man blir inte särskilt aktiv i diskussionen och man hinner inte reflektera över det som sägs. Nej det bästa är att skriva ner viktiga stödord och fraser. Sådant som gör att du kommer ihåg sen. Men hur sållar man vad som är viktigt? Det är svårt, men det läraren skriver på tavlan är ofta mer essentiella grejer som är bra att komma ihåg. Och de flesta lärare brukar repetera och betona viktiga saker. Är du osäker på hur viktig en sak är så fråga läraren, vill du inte det, anteckna det. Men anteckna inte för mycket för då blir det bara rörigt och tjockt. Och är det rörigt och tjockt är det svårt att lära sig av det.

 

Nästa punkt är att färgmarkera. Jag har alltid med mig tuschpennor i olika färger till lektioner och föreläsningar. Tuschpennor är färgstarka och syns bra, vilket är ändamålet i det här fallet. Ha teman för de olika färger. Tex om du är på en naturkunskaplektion om ekosystem så kan vattenlevande organismer vara skrivna i mörkblått, landlevande i grönt och flygande i ljusblått. Eller om du ska skriva ner tyska fraser så är det utmärkt att märka ut de olika satsdelarna eller ordklasserna med olika färger för att lättare särskilja dem. Rött brukar jag alltid ha reserverat till extra viktiga saker, eftersom det syns så bra när det är skrivet med rött. Färgpennor kan alltså användas till allt möjligt!

 

Mind maps är också det ytterst behändigt i anteckningar. Jag tänker inte gå in djupare på just mind maps just nu utan det får ni läsa i en senare artikel så håll utkik!

För att minnas vissa saker bättre kan det också vara bra att illustrera med enkla skisser. Du behöver inte vara duktig på att rita eller noggrann, det viktigaste är att det går snabbt och att det går att se vad det är.

 

Sen efter lektionen/föreläsningen är det bra att renskriva sina anteckningar, göra dem lite mer utförliga och kanske göra nogrannare bilder om man vill det. Detta går att göra för hand eller på datorn, jag föredrar personligen datorn då det är lättare att redigera och flytta om och oftast (om du inte har en exemplarisk handstil) lättare att läsa. Att man sen har det på sin mail eller annan onlinetjänst gör det ännu mer fördelaktigt att renskriva på datorn. Du kan även stjäla bra bilder från internet för att illustrera

 

Renskrivningen är inte enbart för att ha bättre anteckningar till senare utan när man renskriver repeterar man och man får ytterligare en chans att reflektera över informationen och förvandla den till kunskap.