07 Personlig utveckling

IQ eller begåvning

2006-04-09 04:05 #0 av: Tom

Jag fick förmånen att gå på ett mycket intressant föredrag som handlade om IQ och begåvning med inriktning på begåvningstester. Föredragshållare var Sara Henrysson Eidvall som bland annat arbetar med att utveckla IQ-tester för det Svenska försvaret.

IQEgentligen är IQ ett felaktigt begrepp när man pratar om begåvning eftersom det bara går att använda om barn. Det var två franska herrar vid namn Simon och Binet som var verksamma i Paris vid sekelskiftet som uppfann IQ. De hade fått i uppdrag att identifiera barn som var i behov av särskild undervisning. För att klara det utvecklade de olika tester som kunde mäta hur begåvat ett barn var. Testet gick egentligen ut på att mäta begåvning hos ett barn och jämföra det med normala barn i samma ålder. Om en sjuåring till exempel kunde svara på frågor lika bra som en nioåring räknades intelligenskvoten ut med följande enkla formel.

 

Mental ålder/biologisk ålder gånger 100

 

Alltså 9/7 x 100 = 128. Barnet hade då en IQ på 128 enligt deras skala. Om man försöker applicera den här mätmetoden på vuxna inser man snabbt att det inte går lika bra. Den korrekta termen, som används professionellt inom bland annat psykologin, är begåvning eller bara g. G står för generell begåvning och är vad vi i dagligt tal kallar för IQ.

 

Vad är då begåvning?

 

Det finns flera definitioner men alla betyder egentligen samma sak:

 

  • Problemlösning oberoende av tidigare erfarenheter och kunskaper.
  • Se samband
  • Logisk förmåga

 

Här är några beskrivningar av g:

 

  • A general factor that runs through all types of mental performance (A. Jensen)
  • What you do when you don't know what to do. (R. Haier)
  • One's ability to adapt to one's environment. (B. Regosin)

 

Min tolkning är att det är förmågan att i en ny situation snabbt kunna förstå vad som ska göras och hur det ska göras.

 

Begåvningen kan delas upp i fyra olika faktorer. Den största faktorn, som står för ungefär 70 %, är den generella begåvningen (G). Under den finns olika specifika faktorer som har ungefär 5 % vardera, verbal (Gc), spatial (Gv) och numerisk (Num). Den verbala faktorn är förmågan att förstå och återge information verbalt. Den spatiala faktorn är förmågan att visualisera två- och tredimensionella figurer eller modeller i huvudet. Att kunna föreställa sig till exempel hur ett hus ser ut inuti bara genom att titta på en ritning. Den numeriska faktorn är förmågan att hantera siffror och lösa numeriska problem. De sista 15 procenten vet man inte exakt vad det är. Alla dessa faktorer är helt oberoende av varandra.

En person kan till exempel ha en hög verbal förmåga utan att ha någon större generell begåvning. En sådan person är ofta den som uppfattas som väldigt smart eftersom han kan uttrycka sig och återge lagrad information på ett bra sätt. Om den personen däremot ställs inför ett problem som han inte har sett förut eller har någon erfarenhet av kan han sällan lösa det på ett bra sätt. Så egentligen är han inte begåvad.

 

Sara arbetar bland annat med att utvärdera personer som kandiderar till chefsposter på olika företag. Många gånger är det just personer med hög verbal förmåga men kanske inte lika hög generell förmåga som rekommenderas eftersom de uppfattas som heta chefsämnen. Eftersom psykologernas tester visar vilken typ av förmåga en person har kan de direkt se att personen inte är lämplig som chef. Låt er inte luras av en person som kan snacka snyggt. Han kan vara dum som en åsna när det gäller ;-)

 

Män har generellt sett en något högre spatial förmåga medan kvinnor har en något högre verbal.

 

De standardiserade begåvningstester som finns idag är väldigt exakta och kan visa vilken begåvning man har med ganska stor noggrannhet upp till 150 och i vissa fall upp till 155. Om du läser någonstans att någon har en IQ på 180 kan du vara ganska säker på två saker. För det första att det inte är sant eftersom det inte finns några tester som kan bevisa den IQ:n och för det andra att det är fråga om en annan skala än den vi är vana vid. Det finns nämligen olika IQ-skalor. Cattellskalan och Stanford-Binet. De har båda 100 som normalbegåvning men sedan kan till exempel 148 på den ena vara 131 på den andra. Så om man vill vara säker på att prata om samma sak ska man använda percentiler istället. Det betyder att man anger hur många procent som har den begåvningsgraden. Då spelar inte IQ-siffror någon roll. För att bli medlem i snilleföreningen Mensa krävs att man har ett resultat över 98:e percentilen (131 eller över på Stanford Binet-skalan).

 

Av de som gör Mensas standardiserade test är det många fler kvinnor än män som klarar det. Det beror på att kvinnor är fegare när det gäller att sticka ut hakan och prova på någonting som de inte är säkra på att de ska klara av medan män gärna är lite kaxigare och gör testet oavsett om de tror att de ska klara det eller inte.

 

G kan inte tränas upp men man kan ändå prestera bättre på ett test om man gör det en andra gång. Det beror inte på att man har blivit smartare utan på att man har lärt sig testsituationen. Man kan koncentrera sig mer på uppgifterna som ska lösas än på vad som händer runt omkring. Sara uttryckte det som att man snarare kommer närmare sin riktiga förmåga andra gången. Om man gör ett test en tredje, fjärde eller femte gång så förbättrar man i stort sett inte resultatet ett dugg.

Begåvningen man föds med är alltså generellt densamma som man dör med. Om man inte råkar ut för någon olycka eller börjar knarka eller liknande.

 -----------------------------------------------------

Sara Henrysson Eidvall är legitimerad psykolog och specialist i arbetslivets psykologi. Hon är snilleföreningen Mensas expertrådgivare och även ansvarig för alla Mensas psykologer i hela världen. Det är även hon som rättar alla Mensas IQ-tester.

Relaterade länkar

Av: Tom

Datum för publicering

  • 2006-04-09

Ring och messa så mycket du vill för 90 kr/månad!

Just nu får du 20 GB extra surf och halva priset de tre första månaderna!

Klicka på den här länken till Vimla!

Anmäl
2006-04-09 12:24 #1 av: AktieTrader

Mycket intressant. En sak jag undrar över. Du skrev att fler kvinnor klarar mensatestet. Är det för att fler kvinnor testar Mensa eller är det för att kvinnor lyckas bättre på testen än män?

Anmäl
2006-04-09 12:54 #2 av: Tom

Det är betydligt fler män som gör testet. Kvinnorna som gör det är ganska säkra på sin begåvning redan innan de testar. De kvinnor som inte är säkra på att de klalar det gör inte heller testet.

Männen är lite mer frammåt när det gäller att hävda sig och provar gärna bara för att se om de kan klara det. Vilket då inte alla gör... =)

Kul att du tyckte att det var intressant.

  Tom

Ring och messa så mycket du vill för 90 kr/månad!

Just nu får du 20 GB extra surf och halva priset de tre första månaderna!

Klicka på den här länken till Vimla!

Anmäl
2006-04-10 12:37 #3 av: Madeleine

Jag instämmer, det var en väldigt intressant artikel. För två veckor sedan var jag på en föreläsning och fick då en kortfattad beskrivning av hur IQ begreppet uppkommit.

För mig blev det många nya termer när jag läste artikeln, har faktiskt aldrig hört talas om begreppet generell begåvning, eller g som det kallas. IQ är ett så inarbetat begrepp, tror ni att g kommer ersätta IQ i folkmun?

Anmäl
2006-04-12 18:39 #5 av: Erik

Jag har rätt svårt att tänka mig att IQ kommer tappa "greppet" de närmaste åren. Det används ju flitigt och trots att de flesta inte vet vad måttet egentligen betyder.

Anmäl
2006-04-12 23:37 #6 av: Tom

#4, Jag tror som du men man måste ju börja någonstans... Jag kommer inte att se ut som ett ? om någon säger IQ istället för begåvning  =)

  Tom

Ring och messa så mycket du vill för 90 kr/månad!

Just nu får du 20 GB extra surf och halva priset de tre första månaderna!

Klicka på den här länken till Vimla!

Anmäl
2006-05-06 01:17 #7 av: Madeleine

#6 Du har så rätt! Begåvning låter förresten trevligare i mina öron:)

Anmäl
2007-01-03 03:21 #8 av: Rickard007

#1, Männen gör testet för att skryta, Kvinnorna för att få svar på en fråga;)

Anmäl
2007-01-31 21:08 #9 av: bam1

Men, det heter ju inte IQ längre. Den nya enheten för intelligens är "tär".

Där bästa bästa resultatet är Decitär, därefter kommer Centitär och sist kommer Millitär. Ganska glasklart, eller hur?

Anmäl
2008-04-07 15:14 #10 av: vanessa

DEt som är så komiskt med dessa test är att jag inte klarar av de simplaste frågorna. Tror att det dels beror på att det kräver logik. Där bilder visas, kontra andra bilder med mera. Gjorde Mensa provtest för länge sedan. Resultat blev skrämmande. Kunde ingenting. Gjorde sedan ett provtest för astronauter, där blev det klockrent. Då var det situationer, hur man ska göra när något händer. Ändå med bilder, men med annan inrikting.

Så jag och IQ-test går inte ihop alls :-). För jag är intelligent, kreativ, klarar av de flesta situationer. Så länge inte matte eller annan logik ingår i det paketet :-). /Vanessa  

Kata(rina), f.d. Vanessa som är mitt mellannamn.

Anmäl
2008-05-02 13:54 #11 av: sasha-

Jag har gjort testen på mensas hemsida, och det har gått väldigt bra, de sa att jag kunde testa att söka. Men samtidigt är jag 16 och då var jag 15, så det stämmer väl inte riktigt... Men jag tycker att det känns mer som begåvning än IQ eftersom det är mönster man ska lösa, det är enligt mig iprincip samma som problemlösning.

Anmäl
2008-05-21 03:44 #12 av: Tom

#11, Men IQ är ju förmågan att lösa problem och IQ kallas ju även för generell begåvning eller G.

Så...?  :-)

  Tom

Ring och messa så mycket du vill för 90 kr/månad!

Just nu får du 20 GB extra surf och halva priset de tre första månaderna!

Klicka på den här länken till Vimla!

Anmäl
2008-06-03 23:49 #13 av: Sehvrin

Jag tror inte på IQ som en bra skala för att mäta intelligens. Jag har som princip att aldrig göra IQ-test, men jag bröt mot den principen för ett tag sedan och gjorde Illustrerad vetenskaps IQ-test och fick ett resultat på ungefär 70. Saken är den att jag vet att jag är smartare än så, men IQ-testet klarade inte av att visa det, förmodligen för att det var fel frågor för min del.

Intelligens är något väldigt abstrakt och omätbart; man kommer aldrig kunna mäta hela omfattningen av det, så vida man inte gör en väldigt snäv definition av begreppet. Det är min åsikt. 

//Johanna, medarbetare på miljö.ifokus, svensknatur.ifokus och studier.ifokus

Anmäl
2008-06-04 23:17 #14 av: hans2545

Johanna...du har helt rätt i det du skriver, något dummare och löjligare än dessa iq-tester finns inte! De säger NADA om vem du är och vad du kan. Du har ingenting och skämmas för, jag gjorde iq.eu:s numreriska test och fick c:a 70, jag är alltså imbecill enligt dem. Tillsammans med ett bild test där jag fick 95 (slarvade...) ligger jag på 85 totalt enligt dem. Fånigt då jag gjort massor med iq  tester tidigare och fått helt andra värden, på det du gjorde hos illustrerad vetenskap fick jag 115, på tester jag gjort hos Mensa har värdena varierat från c:a 130 till runt 115. Sanningen är att man inte kan mäta en människa med siffror på det här sättet, med siffror mäter man avstånd, man räknar ut tal, osv. - det är tveksamt om det finns någon vettig tanke bakom IQ siffrorna...-vad finns på andra sidan? När man mäter ex. spänning så motsvarar det alltid någonting på den andra sidan, ström+motstånd, likaså inom matematiken där ett tal på ena sidan alltid motsvaras av ett tal på den andra sidan. Jag har lång livserfarenhet och har rest mycket, jag har träffat fantastiskt fina människor som inte skulle få ett rätt på mensas tester därför att sådana tester saknar betydelse där. Likafullt fantastiska, vackra underbara människor, "intelligentare" på ett annat sätt än "nördarna" som tjänar pengar på och sysslar med "intelligenstester".

Det bästa staten kunde göra vore att sätta upp regler för "testindustrin" och övervaka den här verksamheten noga, - spec. när den här verksamheten breder sig på arbetsmarknaden, då är den farlig.

 

 

 

Anmäl
2008-06-04 23:32 #15 av: hans2545

Ang Iq test eu. Det numreriska testet är knappast seriöst. Jag är inte högskoleutbildad men visade de tre första uppgifterna för en civilingenjör KTH. Han klarade inte att lösa uppgifterna, det gick många minuter...- han hade dock förslag på lösningar som inte jag såg.

Knappast ett seriöst test....

 

Anmäl
2008-06-04 23:33 #16 av: hans2545

Ang Iq test eu. Det numreriska testet är knappast seriöst. Jag är inte högskoleutbildad men visade de tre första uppgifterna för en civilingenjör KTH. Han klarade inte att lösa uppgifterna, det gick många minuter...- han hade dock förslag på lösningar som inte jag såg.

Knappast ett seriöst test....

 

Anmäl
2008-06-05 01:44 #17 av: Tom

#14, Vad är det för tester du gjort hos mensa där du fått 130 till runt 115?

#13, Man har redan gjort en väldigt snäv definition av begreppet IQ och det är varken en diffus eller abstrakt definition.

#15, IQ test EU är inte ett seriöst IQ-test utan endast till för att tjäna pengar. Högskoleutbildning och hög IQ behöver inte gå hand i hand så att din vän inte klarade av ett IQ test säger ingenting om testets seriositet. Därmed inte sagt att testet är seriöst.

Som av en händelse är det oftast de som presterar lågt på IQ-test som förkastar dem :-)

 

Ring och messa så mycket du vill för 90 kr/månad!

Just nu får du 20 GB extra surf och halva priset de tre första månaderna!

Klicka på den här länken till Vimla!

Anmäl
2008-06-05 01:57 #18 av: hans2545

#17

Den sista meningen i kommentaren var intressant:"Som av en händelse är det oftast de som presterar lågt på !Q test som förkastar dem..." Det säger något om den som ger en sådan kommentar...

Jag bryr mig inte om en anonym kommentar här, MEN inse att du kan och vet NADA....Du har inga kunskaper jag behöver och s.k. IQ test säger ingenting om vem du är och vad du kan....Det är bara fåntrattar som tror något annat!

 

Anmäl
2008-06-05 10:55 #19 av: hans2545

Tillägg om sk. IQ-tester.

Vad är en iq? Den kan ingen förklara. Om vi jämför med elektricitet som är mätbart och där man använder siffror så går det lätt att förklara ex. ärU= Iggr R, dvs en spänning är lika med  en ström ggr ett motstånd. Siffran 1 blir här begriplig. Det finns mycket annat man mäter med siffror, ni kan tänka ut det själv, det motsvaras alltid av att det som finns på den ena sidan av ett likhetstecken alltid är detsamma som det som står på den andra sidan för att det skall bli begripligt och logiskt. Jag har gjort flera av dessa tester på nätet och hamnat för det mesta runt 115. Gör man testet ytterligare en gång kanske man får 125....- då har man alltså svarat rätt på ytterligare en fråga som sägs mäta iq. Någonting säger mig att det här är galen mark...-hur kan en fråga avgöra eller mäta något?  Vem som helst kan göra ett iq test och lägga ut på nätet och göra anspråk på att mäta iq.

Det hela är bara löjligt, något för fåntrattar att syssla med. Har man dessutom betraktat flera obduktioner där man sökt dödsorsaken genom att öppna skallen så ser man att hjärnan är ett skört organ, det faller ut i en smet på under en minut. Jag har gjort det i Discovery, programmet sändes på torsdagar, finns inte längre.

Anmäl
2008-06-06 12:37 #20 av: Sehvrin

#17 Jag förkastade IQ-testen redan innan jag gjorde ett själv.

Dessutom så var det inte IQ som jag sa inte hade en snäv definition, utan intelligens och intelligens är inte samma sak som IQ.

//Johanna, medarbetare på miljö.ifokus, svensknatur.ifokus och studier.ifokus

Anmäl
2008-06-08 01:05 #21 av: Tom

Hans och Johanna, alla har rätt till sin egen tro.

Hans, Jag är fortfarande lite nyfiken på vad det var för tester du gjort hos mensa. Var det bara någonting du skrev eller har du verkligen gjort olika tester där? Vad var det i så fall för tester och var gjorde du dem?

Det är många som kan förklara vad IQ är. Vad är det annars du baserar ditt uttalade på som säger att ingen kan förklara vad IQ är?

Johanna, jag missade din syftning och det ber jag om ursäkt för.

Vill ni veta mer så står det lite om IQ på tex mensas hemsida.

 Jag håller med om att IQ fortfarande är ett ganska kontroversiellt begrepp och att det finns väldigt mycket kvar att ta reda på om IQ. Men det betyder inte att det som man vet hittills är fel.

  Tom

 

Ring och messa så mycket du vill för 90 kr/månad!

Just nu får du 20 GB extra surf och halva priset de tre första månaderna!

Klicka på den här länken till Vimla!

Anmäl
2008-06-08 21:10 #22 av: hans2545

Tom och Johanna och alla andra...

Rekommenderar Försvarsmaktens test, www.officer.nu, det är ett roligt test, det testar din 1)Simultanförmåga...2)Spatialt tänkande...3)Minne...4)Koncentration...

Illustrerad vetenskaps test är bra, missar man testet så kan man kanske lära något av det då testet förutsätter att man har grundläggande kunskaper i svenska och matematik.

Med positivt tänkande kan alla utvecklas utefrån sin nivå.

Anmäl
2008-06-14 00:34 #23 av: Tom

Hans, eftersom du undviker att svara på min fråga om vilka tester du gjorde hos mensa så tolkar jag det som att du inte har gjort några tester där utan att det bara var någonting du skrev för att framstå som intelligentare än du egentlligen är.

Rätta mig gärna om jag har fel.

Ring och messa så mycket du vill för 90 kr/månad!

Just nu får du 20 GB extra surf och halva priset de tre första månaderna!

Klicka på den här länken till Vimla!

Anmäl
2008-07-27 13:05 #24 av: anothermember

hur som helst jag förkastar inte iqtesten jag gillar dom och jag har lågintelligens långt under snittet. varför gillar jag iqtesten.. jo faktumet kvarstår att alla iqtester som finns i hela vida världen MENSA MANSA whatever kan ej mäta visdom, framgång och kreativiten och hälsa osv osv och massa annnat roligt.. eller kan det..

Anmäl
2008-08-08 12:59 #25 av: Tom

#24, Helt riktigt att IQ-tester inte kan mäta visdom, kreativitet eller hälsa. IQ är bara en av många olika 'egenskaper' som man behöver för att klara sig i livet. Fick jag rangordna skulle jag till exempel sätta erfarenhet före IQ i många sammanhang.

 

Ring och messa så mycket du vill för 90 kr/månad!

Just nu får du 20 GB extra surf och halva priset de tre första månaderna!

Klicka på den här länken till Vimla!

Anmäl
2008-08-09 04:38 #26 av: anothermember

erfarenhet före iq??

Anmäl
2008-08-21 23:45 #27 av: Tom

Javisst! Erfarenhet kan rädda dig ur många situationer som IQ svårligen kan.

Ring och messa så mycket du vill för 90 kr/månad!

Just nu får du 20 GB extra surf och halva priset de tre första månaderna!

Klicka på den här länken till Vimla!

Anmäl
2009-10-19 14:06 #28 av: Niklas

Här finns en film om intelligens:

Gör mig intelligent

Se den nu. På torsdag försvinner den.

Vänliga hälsningar, Niklas
» Förbättra din engelska på iFokus systernätverk, Savvity 🎈.

Anmäl
2011-05-30 22:38 #29 av: [mysvensk]

Det är roligt att läsa kommentarerna. Ni som har lågt IQ verkar känna er extremt hotade av oss med högre IQ och därför måste ni förkasta hela begreppet IQ.

Väx upp!

Anmäl
2011-06-07 16:47 #30 av: ladymiss

#29 man kanske har hög IQ men ändå vill ifrågasätta begreppet?:)

Anmäl
2011-06-14 19:11 #31 av: Tom

#30, Det är klart att begreppet ska ifrågasättas och uppdateras i takt med att ny forskning kommer fram till nya slutsatser. Men det är inte vad flera av signaturerna i den här tråden har pysslat med.

Tom

Ring och messa så mycket du vill för 90 kr/månad!

Just nu får du 20 GB extra surf och halva priset de tre första månaderna!

Klicka på den här länken till Vimla!

Anmäl
2011-06-23 21:45 #32 av: Mitralis

Gjorde testet på http://www.officer.nu/ och just nu så känner jag mej kanske inte så smart Skrattande

Anmäl
2011-06-24 09:16 #33 av: [cala02]

IQ test bygger på matematisk, logisk förmåga och förutsätter att man har ett västerländskt traditionell inlärning av kunskap. Har man inte utbildning enligt den modellen så får man låga resultat. Har jag ingen utbildning alls behöver ju inte det betyda att jag är dum, bara att jag inte lärt mig än. En del använder IQ test som argument för att i vissa geografiska områden är man dummare än andra. Att jämföra till exempel Haiti med bristfällig utbildning med Sverige skulle då få som resultat att man är dummar där än här.

Howard Gardner har en del funderingar kring vad man ska mäta och det utvecklas hela tiden. Visst finns det genier tar vi Einstein som exempel så hade han medelmåttiga resultat i skolan men kan knappast anses som dum. Vi är inte bättre än nuvarande vetenskap kan mäta, det krävs genier för att utveckla vetenskapen. Vi kan lära oss och mata in existernade kunskap och repetera den, men att komma på nya tankar och ideér är svårare. Dagens utveckling är att ha förmågan att se hur man kan utveckla redan existerande kunskap och sätta ihop olika delar till nya ideér, Marshall McLuhan hade ideér kring detta. Utveckling sker implosivt istället för explosivt i dagens samhälle. Internet visar på hur till exempel hotmail redan använde sig av existerande kunskap och gjorde något nytt av den. Istället för att bara kunna skicka mail från din egen dator så kunde man skicka från vilken dator som helst. Redskapen fanns redan men man var först att utveckla sin idé.

Anmäl
2011-07-04 20:34 #34 av: Tom

#33, På vilket sätt menar du att det krävs en västerländsk inlärning av kunskap för att kunna få bra resultat på ett IQ-test?

De svenska testerna som Mensa använder är icke verbala test med endast figurer på. Det krävs kanske att man vet vad en penna och ett papper är men mer än så undrar jag om det behövs.

Tom

Ring och messa så mycket du vill för 90 kr/månad!

Just nu får du 20 GB extra surf och halva priset de tre första månaderna!

Klicka på den här länken till Vimla!

Anmäl
2011-07-04 20:45 #35 av: [cala02]

#34

Man behöver veta vad man ska använda figurerna till, läsa instruktioner.

Men det kanske är så att de test som ges inte behöver instruktioner eller viss förförståelse. Så har det inte varit i de test jag gjort med relativt bra resultat. Ett visserligen internet test gav 135 i IQ, det tror inte ens jag på. 1,8 på högskoleprov, andra gången, när jag lärt mig hur det funkar. 1,5 första gången jag gjorde det, inte var jag helt plötsligt mer intelligent andra gången.Topp två % på mönstringen. Fast detta kan jag inte belägga här iofs ;-).

Jag tror fler som gjort högskoleprovet ökar andra gången, utan att egentligen vara smartare. Kan det vara samma med mensas tester? alltså bättre resultat ju fler gånger man gör det.

Anmäl
2011-07-04 23:26 #36 av: Tom

Instruktionerna du får vid Mensas övervakade test är verbala så du behöver inte ens vara läskunnig :-)

Man kan få ett något högre resultat andra gången man skriver Mensas test men det beror mer på att man första gången är ovan vid situationen och mer nervös, inte för att du har blivit mer intelligent till andra gången. (Du har bara två gånger på dig att skriva Mensas test.)

Högskoleprovet är inte ett intelligenstest så det kan man inte använda som jämförelse i det här sammanhanget.

Tom

Ring och messa så mycket du vill för 90 kr/månad!

Just nu får du 20 GB extra surf och halva priset de tre första månaderna!

Klicka på den här länken till Vimla!

Anmäl
2011-07-05 01:42 #37 av: [cala02]

jag använde högskoleprovet som exempel på hur resultat kan öka andra gången utan att för den skull man är mer intelligent vid andra tillfället. Vad i mensas test mäts om inte logik? Vad lär vi oss i väst är logik? Alltså de som är intelligenta nog att skapa dessa test utgår från sin kunskap för att göra dem. Den kunskapen är ju på något sätt inlärd, det lär ju sätta sina spår i testet.

en analfabet utan förståelse för varken vad intelligens är eller nyttan med testet kan ju knappast göra ett relevant test. Vi dock har lärt oss och kanske till och med kunat träna upp en viss logik inför testet, till exempel vilken figur som bör vara nästa i en viss följd. Vi kan mäta tack vare att vi har en uppfattning som är inlärd av vad intelligens är. Jag håller nog med skolverket, klarar man dra egna relevanta slutsatser i ett sammanhang så är det MVG. Klarar man analysera utifrån de kunskaper man har är det VG. upprepar man kunskaper så är det ett G. Skulle man dessutom vara logisk skulle föregående mening skrivas i en annan ordning.

#29 är ju ett exempel på hur man en uppenbart intelligent person drar helt orelevanta kuskaper utifrån ologisk utgångspunkt. Var i kommentarerna hittar man att den ena är mindre intelligent än den andra? Är man ointelligent för att man ifrågasätter eller i alla fall har synpunkter på hur dessa test används?

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.