2006-01-29 15:21 #0 av: Niklas

Boeing Aircraft koncentrerade sin ingenjörsmanual till en 25 fot lång mind map. Tack vare det kunde de på några veckor lära 100 flygingenjörer samma saker som det tidigare tog flera år att lära ut. På det sparade de 11 miljoner USD.

The Mind Map BookThe mind map book är indelad i två delar. I den första beskrivs själva tekniken och i den andra olika användningsområden samt mängder av verkliga exempel. Ett av de många användningsområden som beskrivs är "familjestudiedagar". I korthet betyder det att hela familjen samlas en dag och lär sig så mycket de kan om något ämne. Var och en ansvarar för ett område inom ämnet och läser och ritar mind maps om det. Sedan sammanförs allas delar till en helhet som man går igenom tillsammans så att alla lär sig alla delar.

Det låter som ett mycket sympatiskt sätt att lära sig något tillsammans utan att var och en behöver göra hela jobbet. En lärobok kan delas in i så många delar som man är familjemedlemmar. Sedan läser varje medlem sin del och bidrar på så sätt till den gemensamma kunskapen. I boken nämns en svensk familj som gjorde detta varje helg under sex månader och höjde barnens studieresultat så mycket att grannarnas barn kom och ville vara med.

En motsvarighet till familjestudiedagar skulle man kunna tillämpa på många arbetsplatser när man vill höja en grupps kunskap inom ett område. Det blir en kraftig hävstång i inlärningen om man är några stycken i gruppen jämfört med om man skulle lära sig allt själv.

Ett annat användningsområde är i grupparbeten i skolan. Jag kan tänka mig att många elever skulle lockas av att inte behöva läsa och lära sig allt själva, utan få större delen berättad av sina klasskamrater i utbyte mot att de själva lär ut sin del till dem.

Andra användningsområden som beskrivs i boken är:

  • Till att göra minnesanteckningar.
  • Till att föra protokoll.
  • Till att öka kreativiteten.
  • Till att föra dagbok.
  • Till att göra utvärderingar och beslutsunderlag.
  • Till att hålla presentationer.
  • Till att sammanfatta stora informationsmängder.
  • Till att organisera tankar och andra saker.
  • Till brainstorming och problemlösning.

Som synes är användningsområdena många. Boken är full av bilder av andras mind maps och många är imponerande, både konstnärligt och med avseende på den information och kunskap som är representerad i dem.

Tony Buzan använder ordet "superlogic" i stället för intuition. Superlogic (superlogik) beskriver bättre vad jag tycker att intuition är och i boken sammanfattas det som:

"Intuition is a much-maligned mental skill which I and neuropsychologist Michael Gelb prefer to define as a 'superlogic'. The brain uses superlogic in order to consider its vast data bank (consisting of many billions of items gained from previous experience) in relation to any decision it has to make.

In a flash the brain completes the most astounding mathematical calculations, considering trillions of possibilities and permutations, in order to arrive at a mathematically precise estimate of probable success..."

Boken är, förutom vacker att bläddra i, skriven med ett språk som det är ett nöje att läsa.

Boken kan mycket väl användas som uppslags- och idébok. Jag kommer förmodligen att köpa den själv för att ha den tillgänglig när den behövs.

Mindmapping av Björn Ringom är en mycket bra bok om mindmapping, men The mind map book är faktiskt ännu bättre. Den innehåller mycket fler exempel (den är betydligt tjockare) och tips på användningsområden.

Relaterade länkar

Av: Niklas

Datum för publicering

  • 2006-01-29