2006-01-29 16:15 #0 av: Niklas

Matematik är ett plågoämne för många. Tyvärr, eller kanske som tur är, till viss del i onödan. Det finns en hel del knep för den som vill lära sig att till exempel räkna "svåra" tal i huvudet. Den grund man måste ha, är förmågan att räkna alla fyra räknesätten från 0 till 10 i huvudet och det har de flesta, eller kan åtminstone träna upp utan alltför stor ansträngning.

Make the most of your mindAtt multiplicera stora tal i huvudet kan verka svårt. Det behöver det inte vara. Ta 4 x 539 till exempel. Det ser svårt ut för många människor. Dela upp talet i flera delar:

4 x 500 + 4 x 30 + 4 x 9.

4 x 500 räknar de flesta snabbt ut att det blir 2000 (4 x 5 är 20 och därefter lägger man till de två nollorna). 4 x 30 blir 120 (4 x 3 är 12 och till det ska nollan läggas). 4 x 9 är 36. 2000 + 120 + 36 är 2156. Med ganska lite övning är den här typen av tal enkla att räkna.

48 x 23 kan vi räkna ut på samma sätt. Först räknar vi ut 40 x 23 och sedan 8 x 23. Därefter adderar vi de två talen. Så här:

40 x 20 + 40 x 3 = 800 + 120 = 920
8 x 20 + 8 x 3 = 160 + 24 = 184
920 + 184 = 1104

Om man tittar på talen ser man att varje delberäkning är ganska enkel. Med lite träning löser man de flesta liknande tal i huvudet.

Vad är 10000 - 7232? Subtraktion (minus) kan se svårt ut om talen är stora. Om det, som i detta fall, är ett tal bestående av en etta följt av nollor som ska subtraheras med någonting finns det också ett knep. I stället för att börja från höger som många har lärt sig i skolan, börjar man från vänster. Vi ställer först upp talet:

10000
-7232

Vi börjar med att minska det övre talet med 1 så att vi bara får 9:or. Därefter drar vi ifrån siffran som står under varje 9:a. Så här:

 9999
-7232
=2767

2767 är inte svaret. Eftersom vi tog bort 1 från det ursprungliga talet (10000) måste vi lägga till det i slutet: 2767 + 1 är 2768. Det kanske är lättare för en del att förstå detta om man ställer upp talet så här i stället:

9 - 7 = 2
9 - 2 = 7
9 - 3 = 6
9 - 2 = 7

2767 + 1 = 2768. Med lite träning kan vi snabb räkna ut tal av den här typen i huvudet. 100000 - 45786.

100000
-45786

Blir med vårt nya sätt att ställa upp det:

 99999
-45786
=54213+1

54214 alltså. Om det tal vi ska dra ifrån det större talet, innehåller färre siffror än antal nollor det större talet har, lägger vi till en nolla för varje siffra som saknas. 1000 - 45 blir alltså:

 999
-045
=954+1

Svaret är 955.

Det finns mängder av andra räkneknep för den som vill bli bättre på att räkna "svåra" tal i huvudet. I Make the most of your mind, av Tony Buzan, finns det ett antal olika.

Relaterade länkar

Av: Niklas

Datum för publicering

  • 2006-01-29