07 Personlig utveckling

FIRO-teorin

2006-03-19 00:46 #0 av: Niklas

På ledarskaps- och gruppträningsutbildningar brukar man förr eller senare stöta på FIRO-teorin. FIRO står för "fundamental interpersonal relations orientation" och teorin beskrevs först av William Schutz.

Enligt FIRO går alla grupper igenom upp till tre olika stadier under sin livstid. I det första stadiet formas gruppen, det vill säga det avgörs vilka som ska vara med respektive inte med i den. I det andra stadiet avgörs vilka roller var och en av medlemmarna ska ha och vilken hierarki som ska råda. I det tredje stadiet fungerar gruppen effektivt och medlemmarna vet var de har varandra.

När en grupp bildas sker det vanligtvis genom att en mindre grupp bildas av en del av en större grupp. Några utgör ofta kärnan i gruppen. Andra vill vara med och så finns det de som inte vill vara med. Det kan bli en vis kamp mellan kärnan och de som vill vara med men som kärnan inte vill ha med. Det kan också uppstå en kamp mellan dem som kärnan vill ha med men som inte vill tillhöra gruppen. Allt detta löses i det första stadiet.

När gruppen har bildats går den in i ett stadium där rangordning och roller ska klaras ut. Ofta är det mer än en som vill vara ledare, men ibland vill ingen det. Det kan också hända att gruppen har en utpekad ledare och en annan faktisk ledare, en person som gruppen inofficiellt följer. Alla medlemmar ska ha funktioner och det kan bli kamp om vem som ska ha vilken roll. Hur det slutar beror både på viljor och kompetens. Även om jag är mest kompetent att inneha en viss roll, kan någon annan vara starkare när det gäller att hävda en plats i den rollen. Det andra stadiet kan pågå länge. Vissa grupper kommer aldrig förbi det.

Om gruppen kommer förbi det andra stadiet följer ett stadium där gruppen kan arbeta effektivt och där alla är mer eller mindre komfortabla i sina roller och med den rådande hierarkin. Hit är det dock inte alla grupper som når.

Extra intressant är det att notera vad som händer med gruppen om någon medlem försvinner eller tillkommer. Då faller den tillbaka till första stadiet igen och får arbeta sig upp till andra stadiet. Alla måste "slåss" för sina roller igen. Försvinner den tidigare ledaren kan någon annan kämpa för den platsen. Kommer det in en starkare person kan han eller hon peta undan den tidigare ledaren som i sin tur petar undan någon, och så vidare. Detta gäller alla roller i gruppen. Varje förändring nollställer gruppen. Det kan dock gå fortare att ta sig förbi ett stadium andra, tredje, fjärde gången.

FIRO-teorin gäller alla grupper: På arbetsplatser, i familjer, i kamratgäng och så vidare. Inte ens i familjer är det säkert att gruppen når det tredje stadiet. Många familjer bryts upp innan de når dit.

Det är bra att känna till och förstå FIRO-teorin eftersom den "drabbar" oss ett stort antal gånger i livet. Det kan vara intressant att fundera över i vilket stadium arbetsgruppen befinner sig, eller familjen. Vilka ingår? Vem bestämmer? Vad har var och en för roller? Fungerar gruppen bra? Ibland kan barn kämpa om platsen som ledare för gruppen "familjen". Då är det viktigt att någon av de riktiga ledarna, föräldrarna, visar att det inte går för sig. I sinom tid kan barnen kämpa för en plats som ledare för familjen, men då oftast som ledare för en egen familj.

Det fungerar likadant i djurriket. Bland annat har jag hört talas om hundfamiljer där hunden har lämnats bort medan en nyfödd "medlem" kommer hem. Detta för att hunden ska finna den nya medlemmen hemma och inte uppfatta den som en inkräktare i gruppen. Det är också viktigt att hunden förstår att den ligger lägst på rangskalan, efter det nyfödda barnet. Annars kan den få för sig att hävda sig mot barnet som ju både mentalt och fysiskt är svagare.

Av: Niklas

Datum för publicering

  • 2006-03-18

Vänliga hälsningar, Niklas
» Förbättra din engelska på iFokus systernätverk, Savvity 🎈.

Anmäl
2006-03-19 17:02 #1 av: AndersE

FIRO är intressant och användbart!

En intressant del du inte tar upp är de faser som ligger mellan de tre stegen. Där avstannar ofta gruppens utveckling.

Det finns utbildningar man kan gå där man försöker "driva" en grupp genom alla stadier - avsikten är att ge deltagarna en erfarenhet av en sådan utveckling.

Man brukar säga att det viktigaste för gruppens utveckling genom dessa faser är "feedback". Ju öppnare gruppens deltagare är - med vad man tycker och upplever - desto snabbare, och effektivare kan gruppen ta sig igenom faserna.

Jag hörde en utbildare som jobbat mycket med UGL (Utveckling av Grupp och Ledarskap) berätta att han sett en grupp gå otroligt snabbt och smärtfritt genom alla faserna.

Intressant är att gruppen bestod enbart av kvinnor - som var väldigt öppna och tydliga mot varandra.

 


Anmäl
2006-03-19 18:51 #2 av: Niklas

Öppenhet är över huvud taget en framgångsfaktor. Rak och tydlig kommunikation brukar vara att föredra framför hemlighetsmakeri.

Vänliga hälsningar

Niklas

Vänliga hälsningar, Niklas
» Förbättra din engelska på iFokus systernätverk, Savvity 🎈.

Anmäl
2006-03-19 21:16 #3 av: AndersE

Ja, och det skapar den trygghet som gör att gruppen utvecklas.

Jag har dessutom den erfarenheten att man tycker mer och mer om människor ju mer man lär känna dem.

 


Anmäl
2006-03-19 22:00 #4 av: Niklas

Det är min erfarenhet också. Oftast är det dem jag har haft svårast för i början som jag tycker bäst om när jag lär känna.

Vänliga hälsningar

Niklas 

Vänliga hälsningar, Niklas
» Förbättra din engelska på iFokus systernätverk, Savvity 🎈.

Anmäl
2006-03-20 01:10 #5 av: Tom

FIRO är otroligt intressant. Även i dokusåpor går de igenom dessa faser och det är så kul att det redan är förutbestämt innan såpan ens har börjat. Jag kan tänka mig att den som är medveten om FIRO skulle kunna dra fördel av det i en dokusåpa där det gäller att slå ut de andra.

  Tom

Ring och messa så mycket du vill för 90 kr/månad!

Just nu får du 20 GB extra surf och halva priset de tre första månaderna!

Klicka på den här länken till Vimla!

Anmäl
2006-03-20 09:55 #6 av: Niklas

Säkert. Över huvud taget är det nyttigt att känna till lite om hur människor fungerra generellt. Kroppsspråk är ett annat intressant ämne. Det borde ingå som del av något ämne i skolundervisningen.

Vänliga hälsningar

Niklas

Vänliga hälsningar, Niklas
» Förbättra din engelska på iFokus systernätverk, Savvity 🎈.

Anmäl
2006-03-21 12:08 #7 av: Saber

#0 mycket bra skrivit. Det är intresant att läsa om grupp dynamik.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.