2006-04-05 21:04 #0 av: Niklas

Vill du vara omtyckt? Vem vill inte det? Om inte din naturliga charm räcker kanske du ska lära dig lite om vad som gör att människor tycker om varandra.

Get anyone to do anythingTiteln Get anyone to do anything antyder ingen återhållsamhet när det gäller ambitionerna. David J. Lieberman skriver i de inledande kapitlen om hur man gör sig omtyckt och oemotståndlig. Mycket är sunt förnuft. En del känner jag igen från böcker som Influence och vissa saker är nyheter för mig. Det viktigaste är att jag tror att man kan uppnå målen med de förslag som ges.

Människor du vill bli omtyckt av ska du försöka att bara vara i närheten av i positiva sammanhang. Då kommer de att förknippa dig med bra saker. Logiskt. De flesta vill vara del av ett vinnande lag. Det kallas i boken för "law of association".

Ju mer du är tillsammans med någon, desto mer kommer du att tycka om henne. Det fungerar även på saker. Mycket reklam bygger på det. Mycket exponering av en produkt kommer får oss att tycka bättre om den oavsett om reklamen säger att den är bra.

Vi tycker bättre om dem som tycker om oss. Genom att låta andra veta att du tycker om dem, eller att de är duktiga, höjer du deras uppfattning om dig. Det får naturligtvis inte göras på ett överdrivet eller icke trovärdigt sätt. Var ärlig.

Lika barn leka bäst heter det. Motsatser dras till varandra säger man också. Det första är sant, medan det andra inte stämmer, enligt boken. Genom att visa att du och den du vill bli omtyckt av är lika, kommer hon att tycka bättre om dig. I boken föreslår författaren till och med att det ska dras så långt som till att lägga sig till med den andres kroppsspråk och sätt att tala, men på ett diskret sätt. Det tycker jag verkar överdrivet. Människor som tycker om varandra "härmar" varandras rörelser och språk omedvetet och det tycker jag verkar fullt tillräckligt.

Om du får henne att känna sig nöjd med sig själv ökar du också sannolikheten att hon kommer att tycka bättre om dig. Personer som ofta klagar på andra har, enligt boken, svårare att bli omtyckta av andra. Däremot dras personer som är negativt inställda, och gärna klagar, till varandra. Det är dock inte varaktig vänskap, utan den tar slut när den ene kommer ur sin negativa period.

Det är självklart att den som är hjälpsam blir mer omtyckt.

Var mänsklig. Försök inte att dölja tabbar eller om du gör bort dig. Att vara mänsklig är ett drag som attraherar. Människor som aldrig begår misstag, eller åtminstone låtsas så, verkar mer självupptagna och blir mindre omtyckta. Det är alltså ett bra drag att inte ta sig själv för på stort allvar.

Var positiv och glad. Ingen vill vara med den som är arg och pessimistisk.

Vad gör vi med personer vars sällskap vi gärna är utan, men som gärna är med oss? Vad gör vi med personer vars sällskap vi gärna vill ha mer av?

Vi försöker att hålla oss ifrån personer som vi inte vill umgås med. Vi försöker att hålla oss i närheten av dem vi gärna vill vara med. Logiskt.

Om vi vänder på resonemanget: Hur påverkas våra känslor för personer vi tycker om, men som är svåråtkomliga? Hur uppfattar vi personer som ständigt finns runt omkring oss?

Enligt Lieberman är vi mer intresserade av personer som vi tycker om, men som är lite svåråtkomliga, än av dem som vi har fri tillgång till. Allt i enlighet med knapphetsprincipen. Strategiskt är det bättre att göra sig lite mer svåråtkomlig inför personer som vi vill se mer av, liksom att överexponera sig mot, och tydligt klargöra våra känslor för, dem som vi helst vill bli av med, men som är intresserade av oss.

Resonemanget ovan gäller inte personer som redan lever i en fast relation till varandra: Gifta, sambor och så vidare. För dessa gäller det omvända. De vill, förutsatt att de tycker om eller älskar varandra, se så mycket av varandra som möjligt. De behöver inte göra sig svåråtkomliga.

Jag tycker att det är roligt att lära mig saker som går emot människans natur. Det här är exempel på det. Vill vi ser mer av någon på längre sikt, ska vi se till att se mindre av dem på kort sikt. Ologiskt vid första anblicken, logiskt vid en djupare analys.

På det sättet fortsätter boken. Det är inga kioskvältare. Däremot är det ganska bra att läsa det koncentrerat på det här sättet. Det handlar inte om att förställa sig till någon man inte är. Det är mer fråga om att ta fram sina bästa sidor, men att inte dölja att man gör grodor ibland.

Det är lite synd att boken har den titel den har. Det låter som om det går ut på att utnyttja andra människor. Ett bättre syfte hade varit att göra sig omtyckt. 

Relaterade länkar

Av: Niklas

Datum för publicering

  • 2006-04-05