2006-01-29 13:50 #0 av: Niklas

Inlärning är personligt. Vad som fungerar för en person fungerar kanske inte för en annan.

Efter att ha läst 70 sidor av bruksanvisningen förra gången jag köpte ny kamera kom jag på att jag hade lärt mig mer av att sitta och leka med den en stund. Jag vet i stora drag hur kameror fungerar och jag visste vad just den där kameran hade för funktioner, men inte var de satt eller hur de fungerade. Varje knapp och reglage kan inte ha så många olika funktioner och det finns pictogram (stavning?) som gör att jag kunde utesluta en hel del möjligheter på varje knapp. Att lära sig så fungerar bra för mig. Handlar det om IKEA-möbler fungerar bägge sätten ungefär lika dåligt för mig.

Många läser hellre en bruksanvisning än försöker lista ut hur en sak fungerar. De ser tekniska prylar som svarta lådor med en massa knappar som kan ha vilka funktioner som helst. Att ge sig på att "knäcka dem" vore som att lösa hieroglyfernas gåta, så varför bry sig när det finns en skriftlig instruktion?

Båda dessa sätt tycker jag är lika rimliga. Bägge har för- och nackdelar, men i slutänden handlar det mest om vilket man får ut mest av. När det gäller hushållsapparater och många andra tekniska saker kan man strängt taget välja det sätt som passar bäst. Vi kan kalla det för det praktiska och det teoretiska sättet. Det praktiska är det vi som helst leker oss fram till lösningen använder. Det teoretiska är det som de som läser instruktioner använder.

I merparten av all utbildning har vi inte så stora möjligheter att välja hur vi vill lära oss. Någon har gjort det åt oss.

Träslöjd är oerhört praktiskt. Vad jag minns fick vi nästan inte lära oss någonting teoretiskt i träslöjd. Det betyder inte att det inte finns saker som skulle kunna hamna inom träslöjdens område och som är teoretiska. Det är bara det att de delarna har man valt att inte låta ingå i träslöjd. Det har säkert delvis historiska orsaker. Det fanns alltid några i klassen som misslyckades med allt i både träslöjd och syslöjd. Det verkade vara hopplöst för dem att få till det.

Matematik och svenska är, till skillnad från träslöjd, mycket teoretiska ämnen. Visst kan det hända att vi fick lära oss hur lång tid det tog för Pär och Pål att gräva ett dike, men det är också så nära praktik vi kom. Jag hade nog kunnat bli ganska duktig på matte om det var upplagt på ett annat sätt. Det mesta skulle kuna göras mer praktiskt. Det hade kunnat ge mig en djupare förståelse för det. Nu blev det mest dagdrömmeri för min del på de lektioner som var för abstrakta. Jag var en av dem som aldrig riktigt fick till det i matte och en del andra ämnen.

Varför ska vi inte kunna välja vilken typ av undervisning vi vill ha inom varje ämne vi läser? Vem har bestämt att vissa ämnen ska vara teoretiska och andra praktiska? Väljer vi att läsa matematik väljer vi samtidigt att lära oss den teoretiska vägen. Väljer vi att lära oss om bilar och motorer väljer vi samtidigt att lära oss genom att praktisera. "Du som är så praktisk, borde inte du läsa fordonsteknisk linje?" Vad har praktisk med intresse för fordonsteknik att göra? "Du som är så duktig på att plugga, borde inte du bli läkare?" Bara för att man kan lära sig teoretiskt betyder det inte att man bara är intresserad av teoretiska ämnen.

Ska jag tvingas läsa vissa ämnen därför att de råkar kunna lära ut dem på ett sätt som passar mig och utestängas från andra därför att lärarna inom de ämnena inte klarar av att lära ut dem på mitt sätt? Fysik och kemi var två av mina favoritämnen innan jag fick dem som skolämnen. När jag fick det blev de i stället hatämnen.

I arbetslivet är praktisk erfarenhet oftast mycket mer eftertraktad än teoretisk. Min erfarehet är att de mest praktiskt inriktade personer jag har arbetat med också har haft den djupaste förståelsen för sina arbetsområden. Ofta har de tagit sig till sina positioner genom att börja inom lägre befattningar och arbetat sig upp i hierarkierna genom att först behärska nivån under. De har sett verkligheten från botten och upp. De vet vad som fungerar och varför. Ändå är den väg de har tagit inte den vanliga.

Detta rimmar illa med hur vi undervisar. I framtiden tror jag att utbildare måste finnas av minst två typer. Teoretiska och praktiska. Som praktisk lärare ska man kunna lära ut sina ämnen på ett praktiskt sätt och som teoretisk lärare på ett teoretiskt sätt, oavsett vilka ämnena är.

När jag ser utbildningssystemet ser jag också hur de som har skapat det fungerade. Deras läggning avspeglar sig i systemet. Systemet är byggt för dem och de som är som de. I ett annat liv ska jag starta en skola som hade passat mig. Jag tror att många kan känna igen sig i hur jag uppfattar det.

Av: Niklas

Datum för publicering

  • 2006-01-29