2010-01-07 21:10 #0 av: [mia-38]

I skolan är det inte bara lärare och rektorn som bestämmer. Eleven, alltså du, har också rättigheter.

I skolan är det viktigt att veta en del om vilka lagar och regler som gäller. Som jag skrivit innan så är det inte bara rektorn och lärare som har rättigheter. Utan även du som elev har detta med.

Alla barn har rätt att gå i skolan:

I Sverige har vi nått som kallas för skolplikt. Med detta menas att alla barn i Sverige mellan 7-16 år måste gå i skolan.
Ansvaret ligger här hos föräldrarna och kommunen att se till så att du går i skolan. Detta står i skollagen.

De flesta umgdomar väljer sedan att läsa vidare på något gymnasium. Men detta är frivilligt. Men har man valt att gå ett gymnasium så måste man följa de regler som gäller för detta. Skolkar man mycket eller är frånvarande på annat sätt så riskerar man att studebidraget dras in.
Man kan alltså inte komma och gå som man själv vill och tycker.

Raster, läxor och skoldagen:

Din skoldag vara högst 8 timmar. Om du går i 1:an eller 2:an på lågstadiet så får din skoldag vara högst 6 timmar lång.
Rasterna finns det ingen lag på hur långa de ska vara utan det bestäms på varje skola. Eleven ska kunna vara med och bestämma detta om rasternas längder.
Elevernas arbeten ska göras mestadels på lektionerna i under skoldagen.
Du får även läxor att göra hemma. Hur mycket läxor man får beror på vilken årskurs du går i. I grundskoleförordningen står det att skolarbetet ska ske måndag- fredag och arbetet ska vara jämnt fördelat på dessa dagar.

Miljön i skolan:

Både elever och lärare ska må bra av att arbeta och vara i skolan. Det ska inte finnas någon risk att skada sej eller att någon ska behöva må dåligt. Det ska också finnas ljusa,rena och lagom stora lokaler att vara i.
Tycker du inte att skolans lokaler är rena eller om du tycker att miljön är dålig så ta kontakt med din rektor.
Om inte rektorn lyssnar på dej så kan du vända dej till Arbetsmiljöinspektionen i din kommun.

(fakta hämtat från Barnombudsmannen.se)